J. A. Bayona

Recently added

JURASSIC WORLD FALLEN KINGDOM (2018) จูราสสิค เวิลด์ อาณาจักรล่มสลาย
6.1

JURASSIC WORLD FALLEN KINGDOM (2018) จูราสสิค เวิลด์ อาณาจักรล่มสลาย

JURASSIC WORLD Claire Dearing นางเอกสาวส้นสูงของเราผู้เป็นคนก่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า “Dinosaur Protection Group” หรือแปลได้ว่า ...