Kris Smith

Recently added

เรดดี้ เพลเยอร์ วัน สงครามเกมคนอัจฉริยะ
7.4

เรดดี้ เพลเยอร์ วัน สงครามเกมคนอัจฉริยะ

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2045 ช่วงที่โลกเต็มไปด้วยความวุ่นวายและการล่มสลาย แต่ผู้คนพบทางรอดชีวิตที่ดิ โอเอซิส ...